Αγορες

Με το νέο μνημόνιο που έρχεται προς ψήφιση, οι ασφαλιστικές εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία δεν θα αφαιρούνται πλέον ως έξοδο από το ακαθάριστο εισόδημα.   Παράδειγμα (δικηγόρου, γιατρού, πολ. μηχανικού κ.λ.π.) που έχει 20.000 ευρώ ετήσιο καθαρό εισόδημα και είχε πληρώσει και ΕΦΚΑ στο ίδιο έτος π.χ. 7.600 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πληρώσει για ΕΦΚΑ εφόσον είχε περίπου τα ίδια έσοδα και το προηγούμενο έτος (20.000Χ38%)   Τότε, ο δύστυχος επαγγελματίας θα καταβάλει:   1) 10.488 ευρώ ΕΦΚΑ (27.600Χ38%). Ο καταβληθείς ΕΦΚΑ προστίθεται πλέον στο καθαρό εισόδημα (20.000 + 7.600) και προκύπτει το μικτό εισόδημα των 27.600 ευρώ. 2) 5.800 ευρώ φόρος εισοδήματος (20.000Χ29%) 3) 5.800 ευρώ προκαταβολή φόρου 100% επί του φόρου 4) 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος 5) 400 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης   ΣΥΝΟΛΟ 23.138 ευρώ, που πρέπει να αποδώσει ο επαγγελματίας αυτός προς το κράτος και τον ΕΦΚΑ.   Δηλαδή, ο επαγγελματίας αυτός, όχι μόνο δεν θα έχει εισοδήματα από τη δουλειά του για να ζήσει, αλλά θα πρέπει να πληρώνει για να δουλεύει.   ΕΡΩΤΗΣΗ  Τι περιμένετε άραγε να κάνει ο επαγγελματίας αυτός; Όταν το παράλογο γίνεται νόμος, τότε το λογικό τι θα πρέπει να γίνει;   ΥΓ1. Μένει μόνο να διευκρινιστεί το εξής: Ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί του καθαρού εισοδήματος των 20.000 ευρώ ή θα υπολογίζεται κι αυτός επί του μικτού των 27.600 ευρώ (όπως και ο ΕΦΚΑ), οπότε και τα προς απόδοση ποσά θα πάνε ακόμα πιο πάνω;   ΥΓ2. Αν όλοι εσείς, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, ικανοποιείστε με την τιμωρία αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών, τότε προφανώς δεν έχετε συνειδητοποιήσει επακριβώς τι περιμένει κι εσάς.     

Ρυθμίσεις, πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων, διαγραφές οφειλών, ρευστοποιήσεις και πλειστηριασμοί ενυπόθηκων ακινήτων είναι τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για να μειώσουν κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ –στα 66,7 δισεκατομμύρια ευρώ- τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι το τέλος του 2019.   Ειδικότερα, η συμβολή των επιμέρους χαρτοφυλακίων στη μείωση του υπολοίπου των καθυστερούμενων δανείων θα προέλθει κατά 21% από τα στεγαστικά (περίπου 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ), 22% από τα καταναλωτικά (ποσό 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ) και κατά 58% (23 δισεκατομμύρια) από τα επιχειρηματικά δάνεια.   Σύμφωνα με τους στόχους μείωσης που έχουν συμφωνήσει οι ελληνικές τράπεζες με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), τον Μάρτιο, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) θα πρέπει να «κλείσει» στα 105,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τον Ιούνιο να διαμορφωθεί στα 103,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τον Σεπτέμβριο στα 102 δισεκατομμύρια ευρώ και στο τέλος του έτους να έχει υποχωρήσει στα 98,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να περιοριστούν οι καθυστερούμενες οφειλές το 2018 και κατά 17 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019.   Σύμφωνα με τη στοχοθεσία, αναμένεται ότι θα πωληθούν δάνεια ύψους 8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, οι ρευστοποιήσεις ακινήτων θα διαμορφωθούν στα 12 με 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα προχωρήσουν και σε διαγραφές οφειλών που θα φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.   Τα δάνεια που θα μεταβιβάσουν πρώτα σε fund οι τράπεζες είναι τα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα απαλειφθούν τα εμπόδια στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα ψηφιστούν τα απαραίτητα νομοθετήματα και θα δημιουργηθεί μία αποτελεσματική δευτερογενής αγορά τραπεζικών δανείων. Σύμφωνα, με την ΤτΕ, το σύνολο των καταγγελμένων δανείων, ύψους 48 δισεκατομμυρίων, με αξία εξασφαλίσεων περίπου 22 δισεκατομμυρίων, θα μπορούσε δυνητικά να μεταβιβαστεί στο 30% της αξίας τους, ήτοι 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να γίνει χρήση του υφιστάμενου περιβάλλοντος κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer). Ωστόσο, οι τραπεζίτες εστιάζουν πρωτίστως στις λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και δευτερευόντως λύσεις οριστικής διευθέτησης.   Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προβλέπουν: μείωση επιτοκίου, παράταση διαρκείας, «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, μερική διαγραφή οφειλής, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.   Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης προβλέπουν μεταξύ άλλων: ολική διαγραφή οφειλής, πώληση οφειλή, πλειστηριασμό, εθελοντική παράδοση του ακινήτου, μετατροπή της δανειακής σύμβασης σε χρηματοδοτική μίσθωση. voicenews.gr

Μεταξύ Fosun International και J. Calamos-Exin Group θα επιλεγεί τις επόμενες εβδομάδες ο προτιμητέος επενδυτής για την Εθνική Ασφαλιστική. Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ως επικρατέστερη την κινεζική Fosun, με το τίμημα μάλιστα να κυμαίνεται πάνω από την λογιστική αξία, περί τα 800 εκατ. ευρω.   Η πώληση της θυγατρικής θα είναι μια επιτυχία για τη διοίκηση της ΕΤΕ, καθώς θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσης, η οποία αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και για την εφαρμογή της όλες οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί στην DG Comp. Ηδη η Εθνική, με την πρόσφατη πώληση της βουλγαρικής UBB, έχει υλοποιήσει σε ποσοστό 80% τις δεσμεύσεις που ανέλαβε βάσει του συγκεκριμένου πλάνου.   H διαδικασία της πώλησης είναι σύνθετη, καθώς η ΕΤΕ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για πώληση του 100% ή και έως του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το τελικό τίμημα της εξαγοράς θα καθοριστεί από τους όρους και την αξία της συμφωνίας στο τραπεζοασφαλιστικό της σκέλος. Γι’ αυτό και η συμφωνία πρακτόρευσης της ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα είναι καθοριστικής σημασίας, όπως και η αξία των ακινήτων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Και οι δύο παράμετροι πρέπει να σταθμιστούν και προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε οι προσφορές -που άνοιξαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης- να είναι συγκρίσιμες.   Μετά την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή, το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής θα πρέπει στην επόμενη συνεδρίασή του και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σίγουρα μέσα στον μήνα να επικυρώσει την επιλογή. Οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι τέσσερις και προέρχονται από τους κινεζικούς ομίλους Fosun International, Gongbao και Wintime καθώς και την ελληνοαμερικανική, καθώς κοινοπραξία του Τζον Κάλαμος με το Exin Group.   Το προβάδισμα, όμως, φέρεται να το έχουν οι Fosun International και John Calamos-Exin Group. Οι σύμβουλοι της Εθνικής, Goldman Sachs και Morgan Stanley, θεωρούν πολύ πιθανόν η διαδικασία της αξιολόγησης να ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Απριλίου.   Η πώληση της ασφαλιστικής θα είναι επιτυχία για τη διοίκηση Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, καθώς θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας, ενώ τη «σώζει» και από την υποχρέωση να καλύψει αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής με το νέο ρυθμιστικό καθεστώς Solvency II.   Τα τελευταία χρόνια η Εθνική Τράπεζα χρειάστηκε να προχωρήσει σε αλλεπάλληλες αυξήσεις κεφαλαίου της ασφαλιστικής της για να καλύψει τα κεφαλαιακά της ελλείμματα. Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική ήταν ζημιογόνα και σταδιακά τα τελευταία πέντε χρόνια έγινε κερδοφόρα. Το 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων 65 εκατ. Ευρώ.   Επιπλέον, με την πώληση η ασφαλιστική θα καταστεί ανταγωνιστικότερη, εξέλιξη η οποία διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και αποβαίνει προς όφελος του προσωπικού της. Η Εθνική περνάει σε νέα εποχή, όπως συμβαίνει και με τις άλλες μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.   Είναι χαρακτηριστικό ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ακολουθεί τις πωλήσεις άλλων αντίστοιχων εταιρειών, με πιο πρόσφατα παραδείγματα της Αγροτικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, της Eurolife από τη Eurobank κ.ά. Με δεδομένο ότι οι προσφορές δεν είναι συγκρίσιμες, λέγεται ότι τα προσφερόμενα τιμήματα κινούνται στην περιοχή μεταξύ 700 και 850 εκατ. ευρώ.   Αν πράγματι οι πληροφορίες αυτές αποδειχθεί ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η πώληση της ασφαλιστικής θα είναι εξαιρετικά επιτυχής για την ΕΤΕ.   πηγή:voicenews.gr

Πρόγευση για νέα έκρηξη στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες από τον Μάρτιο και μετά δίνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου τα οποία δείχνουν ότι το Δημόσιο αποπλήρωσε ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο 47, 2 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του χρόνου έναντι ενός συνολικού υπολοίπου ύψους 3,8 δισ. ευρώ . αυξημένου κατά 200 εκατ. ευρώ από την αρχή του χρόνου. Από την δόσεις ύψους συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ που πήρε το δημόσιο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ενταλματοποιήθηκαν 3.467 εκατ. ευρώ και αποδόθηκαν στους δικαιούχους περίπου 3,1 δισ. ευρώ ενώ περίπου 360 εκατ. ευρώ έμειναν ως ταμειακά διαθέσιμα. Από τα χρήματα που δόθηκαν τα 3,06 δισ. ευρώ δόθηκαν σε προμηθευτές οι οποίοι έχουν λαμβάνειν άλλα 3,8 δισ. ευρώ και 405 εκατ. ευρώ για τις επιστροφές φόρων με το υπόλοιπο να φτάνει τα 1,255 δισ. ευρώ. Την τελευταία δόση ύψους 1,7 δισ. ευρώ την πήρε το υπουργείο οικονομικών την πήρε τον Νοέμβριο. Έκτοτε λόγω της καθυστέρησης της αξιολόγησης δεν πήρε χρήματα για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων. Με δεδομένο ότι ληξιπρόθεσμη καθίσταται μια οφειλή μετά από καθυστέρηση 90 ημερών και το πρόγραμμα αποπληρωμής έχει πρακτικά παγώσει - ελλείψει χρημάτων από τον περασμένο Δεκέμβριο σημαίνει ότι τον Μάρτιο θα πρέπει να αναμένουμε μια μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων του δημοσίου. Οι προβληματικοί τομείς που όπως φαίνεται γεννούν συνεχώς νέα χρέη βρίσκονται στο τομέα της υγείας και της ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην πρώτη θέση και πάλι με ληξιπρόθεσμες οι οποίες αυξήθηκαν από τα 2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016 στα 2,36 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά και άλλα 1,5 δις ευρώ που αφορούν συντάξεις που εκκρεμούν Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΠΥ αυξήθηκαν και αυτές από τα 1,136 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου στα 1,34 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου Το χρέος των νοσοκομείων αυξήθηκε από τα 449,3 εκατ. ευρώ στα 573,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου . Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ έμειναν πρακτικά ίδιες στα 300 εκατ. ευρώ από το τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διατήρησαν επίσης σταθερές τις οφειλές στους κοντά στα 380 εκ ευρώ από το τέλος Δεκεμβρίου μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου. Σχεδόν σταθερό έμεινε και το υπόλοιπο των καθυστερούμενων φόρων το οποίο από τα 1,225 δις ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου καταγράφεται οριακά αυξημένο στα 1,255 δις ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου. Τούτο βέβαια χωρίς να υπολογίζεται και ένα ποσό παρακρατούμενων φόρων ύψους 1,2 δισ. ευρώ που βρίσκεται ακόμη στις εφορίες όλης της χώρας και περιμένει να ελεγχθεί και να εγκριθεί πριν αποδοθεί στους δικαιούχους τους. Στο οικονομικό επιτελείο εκφράζουν φόβους πως παρότι «η Αθήνα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της», οι πιστωτές της χώρας ίσως δεν μπορέσουν να καταλήξουν μέσα στο περίγραμμα των μέτρων ελάφρυνσης που αναμένει η Αθήνα. Τυχόν παράταση της αβεβαιότητος μπορεί να οδηγήσει σε νέο γύρο ασφυξίας της οικονομίας και πολιτικών τριγμών μετά τις αργίες του Πάσχα. Για το λόγο αυτό στην κυβέρνηση κρατούν στάση αναμονής και λένε πως «τα μέτρα λιτότητας δεν θα εφαρμοστούν αν δεν εγκριθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος». Το νέο ορόσημο των διαπραγματεύσεων αποτελεί η εαρινή σύνοδος του ΔΝΤ στις 21 και 22 Απριλίου στην Ουάσιγκτον, όπου η κυβέρνηση θέλει να υπάρξει διαβούλευση και μια «προκαταρκτική συμφωνία» για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών για να καθοριστούν τα προαπαιτούμενα και να κλείσει η τεχνική συμφωνία. Στόχος της είναι να ψηφιστούν τα μέτρα λιτότητας ταυτόχρονα με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και να εγκριθούν από το επόμενο Eurogroup, το οποίο μπορεί να είναι είτε της 22ης Μαΐου είτε νωρίτερα, σε ένα έκτακτο Eurogroup. Τα πράγματα περιπλέκει όμως η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλέονασμα 3,5% από το 2016 ήδη, δίνοντας το μήνυμα πως η Ελλάδα τα καταφέρνει και χωρίς επιπλέον ελάφρυνση του χρέους. Σύμφωνα άλλωστε με τις αποφάσεις του Eurogroup τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα είναι «όσα χρειάζονται», αλλά η νέα εξέλιξη φέρνει σε δύσκολη θέση το ΔΝΤ που αμφισβητούσε την επίτευξη των υψηλών πλεονασμάτων και πίεζε τους Ευρωπαίους δανειστές να πάρουν άμεσα γενναίες αποφάσεις. Επιπλέον, όταν θα γίνονται οι ανακοινώσει από τη Eurostat για το ελληνικό χρέος, η Γαλλία θα στήνει κάλπες για εκλογές, από τις οποίες δεν αποκλείονται και απρόοπτες εξελίξεις. Αναλόγως του αποτελέσματος και αν χρειαστεί τελικά να διεξαχθεί και β΄γύρος στις αρχές Σεπτεμβρίου, μπορεί η διαπραγμάτευση για χρέος, πλεονάσματα και συμμετοχή του ΔΝΤ να «σέρνεται» για καιρό ακόμα, ίσως και μέχρι τον Ιούνιο ακόμα όπου όμως θα πρέπει να πληρωθούν πάση θυσία τα ομόλογα που λήγουν στην ΕΚΤ –και για το ενδεχόμενο αυτό η κυβέρνηση προετοιμάζεται «στραγγίζοντας» κάθε πηγή ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.​ Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι στους δύο πρώτους μήνες του 2017 η κυβέρνηση πλήρωσε μόλις 78 εκατ. ευρώ για τα απλήρωτα χρέη 5 δισ. που έχει σε ιδιώτες το δημόσιο, ενώ ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος ετοιμάζεται και να στείλει και επιστολή στον ESM ζητώντας και άλλα 2 δισ. επιπλέον (από το δάνειο των 6 δισ. που πήρε πέρυσι το Κράτος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας) για να πληρώσει -υποτίθεται- τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Κράτους. Πηγή:pronews.gr

Σε ισχύ από σήμερα Πέμπτη έως και το Μεγάλο Σάββατο, το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών πολυκαταστημάτων.   Τις καθημερινές το ωράριο θα είναι συνεχές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, όμορων νομών και νήσων Αιγαίου.   Πιο αναλυτικά:   Tην Κυριακή 9 Απριλίου τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.   Σύμφωνα με την πρόταση της ομοσπονδίας, τις καθημερινές προτείνεται συνεχές ωράριο από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και το ίδιο προτείνεται και για τις ημέρες από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη.   Τη Μεγάλη Παρασκευή το ωράριο που προτείνεται είναι από τις 13:00 το μεσημέρι μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.   Για το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι.   Aπό την Τρίτη 18 Απριλίου επανέρχεται το ωράριο στους γνώριμους ρυθμούς λειτουργίας.pronews.gr  

Aνοδική ήταν η χθεσινή ημέρα για τους δείκτες των ευρωπαϊκών  χρηματιστηρίων, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις.  Σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρέασε το ευνοϊκό κλίμα μεταξύ  των επενδυτών, ήταν η άνοδος του αργού πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα  αυτού του γεγονότος ενισχύθηκαν οι τιμές των μετοχών των  αυτοκινητοβιομηχανιών και των ενεργειακών ομίλων.   Ειδικότερα, χθες παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος της τιμής του  «μαύρου χρυσού» σε επίπεδα ρεκόρ σε διάστημα ενός έτους, καθώς  το Βrent στο Λονδίνο έφτασε τα 53 δολάρια το βαρέλι και το αργό  στη Νέα Υόρκη ξεπέρασε τα 51 δολάρια το βαρέλι. Αφορμή γι’ αυτό  ήταν η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ότι είναι  έτοιμες να συνεργαστούν για να περιορίσουν την παραγωγή τους.  Υπενθυμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία (η οποία, ουσιαστικά, εκπροσωπεί  τον ΟΠΕΚ) και η Ρωσία είναι οι χώρες με την υψηλότερη παραγωγή  πετρελαίου παγκοσμίως, και με την απόφαση να συμμαχήσουν αποσκοπούν  στο να δουν την τιμή του εμπορεύματος στα 60 δολάρια το βαρέλι.   Πέραν αυτών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με  άνοδο 0,7% στις 341,98 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε  με άνοδο 0,75%, στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 με κέρδη 1,06% και,  τέλος, στη Φρανκφούρτη ο DAX με άνοδο 1,27%.   kathimerini.gr

Τα στοιχεία για το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας και οι εκτιμήσεις της κεντρικής  τράπεεζας της Γαλλίας για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας  βελτιώνουν το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, που ξεκίνησαν σήμερα με απώλειες.  Οι βασικοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, Λονδίνο έχουν ανακάμψει και κινούνται  πλέον με θετικό πρόσημο.   Ανοδο 0,9% σημειώνει ο γερμανικός DAX, που είχε βρεθεί νωρίτερα στο -0,4%.   Κατά 0,7% ενισχύεται ο CAC 40 στο Παρίσι, ενώ ο βρετανικός FTSE100 κερδίζει 0,4%.    Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε τον Αύγουστο σε 22,8 δισ. ευρώ,  υπερβαίνοντας τις προβλέψεις αναλυτών.   Το "καλό νέο" από τη Γαλλία είναι η πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας της  χώρας ότι η γαλλική οικονομία θα εμφανίσει ανάπτυξη 0,3% στο τρίμηνο,  κ'οντρα στις απαισιόδοξες εκιμήσεις διεθνών οίκων.   sofokleousin.gr

Με το… δεξί μπήκαν στην εβδομάδα τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, παρά την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50 δολαρίων ανά βαρέλι. Στην Κίνα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη ενισχύθηκε κατά 1,17% στις 3.039 μονάδες, ενώ το χρηματιστήριο της Σένζεν σημείωσε κέρδη κατά 1,17% στις 526,49 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο ASX 200 αυξήθηκε οριακά κατά 0,15% στις 5.475 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα, ο Kospi παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,04%) στις 2.054 μονάδες. Οι αγορές σε Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν έμειναν κλειστές σήμερα λόγω αργίας. Στο ταμπλό, οι πετρελαϊκές μετοχές των Santos, Oil Search και Origin Energy διολίσθησαν κατά 2,82%, 1,46% και 1,07% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Macquarie Group κατέγραψε οριακή άνοδο κατά 0,2% μετά τα δημοσιεύματα περί πιθανής εξαγοράς της Green Investment Bank έναντι 2 δισ. στερλινών. Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), η τιμή του πετρελαίου κινείται ήπια πτωτικά, καθώς τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 0,94% στα 49,34 δολάρια και τα συμβόλαια Brent κατά 0,85% στα 51,49 δολάρια. Η τιμή του χρυσού αντίθετα, εμφανίζει κέρδη κατά 1,08% στα 1.265,40 δολάρια ανά ουγγιά. Στην αγορά συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν ενισχύεται κατά 0,18% στα 103,09 γεν/δολάριο, ενώ το αυστραλιανό δολάριο σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,03% στα 0,7589 δολάρια (USD).naftemporiki.gr

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βίτορ Κονστάντσιο, διέψευσε δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει άτυπη συμφωνία στην ΕΚΤ για σταδιακή μείωση των μηνιαίων αγορών ομολόγων.   Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βίτορ Κονστάντσιο, διέψευσε δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει άτυπη συμφωνία στην ΕΚΤ για σταδιακή μείωση των μηνιαίων αγορών ομολόγων.   Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Market Watch, ο Κονστάντσιο δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι δεν υπάρχει βάση στις φήμες αυτές και ότι το πρόγραμμα στήριξης θα συνεχισθεί έως ότου ο πληθωρισμός αρχίσει να αυξάνεται προς το 2% που είναι ο στόχος της ΕΚΤ.   Οι μηνιαίες αγορές ομολόγων της ΕΚΤ ανέρχονται σε περίπου 80 δισεκ. ευρώ τον μήνα, ενώ τον Σεπτέμβριο έφθασαν τα 85 δισεκ. ευρώ.     skai.gr

Οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης αυξήθηκαν και η ισοτιμία του ευρώ ενισχύθηκε μετά από δημοσίευμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πιθανόν να μειώσει τις μηνιαίες αγορές ομολόγων της, παρά την υποτονική οικονομική ανάκαμψη και τον πολύ χαμηλό πληθωρισμό. To δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, σημειώνει ότι η ΕΚΤ θα μειώσει «πιθανόν» τις αγορές ομολόγων της, ενδεχομένως κατά 10 δις. ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, εκπρόσωπος της ΕΚΤ δήλωσε στους Financial Times ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συζήτησε τα θέματα αυτά, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Μάριο Ντράγκι στην τελευταία συνέντευξη τύπου και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Το τρέχον πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2017 και οι περισσότεροι επενδυτές αναμένουν τη χρονική επέκταση, ίσως και την αύξησή του, οπότε κάθε «οσμή» για το αντίθετο είχε φυσικά αρνητική επίδραση στην αγορά, σημειώνουν οι FT. Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας αυξήθηκαν περίπου 4 μονάδες βάσης (0,04 της ποσοστιαίας μονάδας). Η ισοτιμία του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,3% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ενώ υποχωρούσε πριν έως 0,7%.     cnn.gr