Εργασιακα

Υψηλότεροι μισθοί στον Δημόσιο τομέα από ότι στον Ιδιωτικό κατά 38%

Στο μείζον ζήτημα των δημοσίων δαπανών και των εργαζομένων στο Δημόσιο επανέρχεται ο ΣΕΒ μέσω του εβδομαδιαίου δελτίου για την οικονομία σημειώνοντας ότι η μονομερής λιτότητα μέσω φόρων τείνει να συμπιέζει ή και να αποθαρρύνει την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα αφήνοντας στο απυρόβλητο τις δημόσιες δαπάνες.

Στο δελτίο εξετάζονται ορισμένες συνιστώσες της ανάκαμψης, ώστε να διερευνηθεί η βιωσιμότητά της και, συνεπώς να αξιολογηθεί τυχόν κίνδυνος υποτροπής. Από την ανάλυση των στοιχείων αμοιβών (μισθών και απασχόλησης), διαπιστώνεται καταρχάς ότι επικρατούν διαφορετικές συνθήκες μισθών και απασχόλησης στον ιδιωτικό απ'ότι, στο δημόσιο τομέα που είναι σημαντικές, όπως δείχνουν τα σχετικά μεγέθη.

Το α' τρίμηνο του 2017 οι μισθωτοί στο δημόσιο τομέα (806,2 χιλιάδες άτομα) είναι το 51% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (1.588,5 χιλιάδες άτομα), δηλαδή το 34% του συνόλου των μισθωτών, ενώ δραστηριοποιούνται στην οικονομία και 1.264,6 χιλιάδες άτομα σε ατομικές επιχειρήσεις και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι με βάση την έρευβα του εργατικού δυναμικού (β'τριμήνου του 2017 ), ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 874ευρώ (777 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και 1.075ευρώ στο δημόσιο τομέα), δηλαδή ο μέσος δημόσιος λειτουργός απολαμβάνει κατά 38% υψηλότερο μισθό απ'ότι ο μέσος μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα.

Οι εξελίξεις, λοιπόν στην απασχόληση και τις αντίστοιχες αμοιβές, συνθέτουν το συνολικό ατομικό εισόδημα, που λογικά θα πρέπει να μεταβάλλεται με το ρυθμό ανάκαμψης της οικονομίας.
Πηγή  : Freepen.gr