Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου χρήσης 2016/2017

Πειραιάς, 02 June

Η Jumbo ΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη Συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας για το 2017 αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2016/2017, ποσού Ευρώ 0,18 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12.05.2016) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.05.2016), οπότε, μετά την παρακράτηση του φόρου, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι:

  • Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος: Τετάρτη 22.03.2017. Ημερομηνία που είναι μετά την 17.03.2017 ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προμερίσματος (record date): Πέμπτη 23.03.2017.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής προμερίσματος: Τρίτη 28.03.2017.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό

06/12/2017

- Δωρεάν εκπαιδεύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις-Δηλώσεις συμμετοχής από 29 Μαΐου στο w ...

06/12/2017

Προσανατολισμένο στην ενδυνάμωση και  την ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους και γυναίκες ...

06/09/2017

Με στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες γυναικών προσφύγωνΑθήνα, 6 Ιουνίου, 2017- Η ...

06/08/2017

Την Κυριακή 28 Μαϊου 2017, τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ε.Ε.Σ Βύρωνα διένεμαν τρόφι ...

06/02/2017

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2017. Η εξεταστική περίοδος ξεκινά και η Cyta στέκεται δίπλα στους ...

06/02/2017

Η Jumbo ΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματι ...

06/02/2017

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας καλεί το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίουαπό τις 10 το πρωί έως ...

06/02/2017

Το βραβείο «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 για τις Επιχειρήσεις», έλαβε η ΜΕΓΑ ...

06/02/2017

H  Γενική  Γραμματεία  Βιομηχανίας ανακοινώνει  ότι  η  εται ...
...
Rating
0
...
Rating
2
...
Rating
2
...
Rating
0
...
Rating
0
...
Rating
2
...
Rating
0