Οικονομια

Του Αλέξανδρου Κόντη   Κατά 50% μειώνεται το παράβολο για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με τις νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο για το δομημένο περιβάλλον που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.    Παράλληλα, διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια, βάσει των οποίων οι αυθαιρετούχοι μπορούν να λάβουν γενναίες εκπτώσεις στα πρόστιμα για τη νομιμοποίηση των κτισμάτων τους.    Αναλυτικά, οι αλλαγές στο νομοσχέδιο για το δομημένο περιβάλλον:     Μειώσεις στα παράβολα   Μειώνονται στο μισό τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις εκτός από την τελευταία που το παράβολο παραμένει σταθερό:    a) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.   b) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.   c) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.   d) 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.   e) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.   Μειώσεις στα πρόστιμα   Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού   α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις:   1. για ΑΜΕΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα (με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και 18.000 ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα για τη δεύτερη περίπτωση).   2. για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που καταβάλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις, π.χ.:   - Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.   - Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.), καταβάλλουν 50% του προστίμου.   β) Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια:   - σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλουν το 30% του προστίμου   - σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλουν το 20% του προστίμου   Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για διετή αναστολή καταβολής των δόσεων.   Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:   α) επιπλέον κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,   β) επιπλέον κατά 10% εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,   γ) επιπλέον κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.   - Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής: α) με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών ή β) με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια, τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% αυτού, εξαιρούμενου του παραβόλου εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως.   - Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:   α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,    β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,   γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.   - Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.   - Έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.   Επίσης, μειώνονται, τα πρόστιμα για:   - τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.   - αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-1993   - αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης   - αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) – σοφίτες   - στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993   - Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου - για ακίνητα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης.   (*) Μείωση προστίμου δεν ισχύει εφόσον, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής, εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αλλαγές χρήσης από το αρμόδιο Παρατηρητήριο. Στην περίπτωση αυτή, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%.   Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:   α) κατά 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος το τρίτο εξάμηνο από τη ψήφιση του παρόντος   β) κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος το τέταρτο εξάμηνο από τη ψήφιση του παρόντος   γ) κατά 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.   Περιβάλλον   - εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.,   - αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που καλύπτονται από ειδικά διατάγματα προστασίας (περιοχές NATURA κ.λπ.) real.gr

Του Δημήτρη Κατσαγάνη   Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση για να εφαρµόσει την εντολή του Eurogroup της περασµένης Δευτέρας για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών επί της µισθωτής απασχόλησης.   Η εντολή αυτή είναι αποτέλεσµα πολύµηνων ζυµώσεων µεταξύ των υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης αλλά και των "θεσµών".   Το ελληνικό οικονοµικό επιτελείο γνώριζε αυτές τις προθέσεις αλλά και τα σενάρια που βρίσκονταν στο τραπέζι και έλαβαν την πολιτική έγκριση των εταίρων.    Ταυτόχρονα, όµως, µε τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών, οι Βρυξέλλες απαιτούν και τη θέσπιση ισόποσων "αντισταθµιστικών" µέτρων. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχουν καταστρώσει τρία σενάρια που αφορούν είτε την πλευρά των δηµόσιων δαπανών (µε στόχο τη µείωσή τους) είτε την πλευρά των φορολογικών εσόδων (µε στόχο την αύξησή τους).   Σύµφωνα µε πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η µείωση των εισφορών της µισθωτής απασχόλησης κατά 2 µονάδες.   Το βασικό σενάριο   Το βασικό κυβερνητικό σενάριο µείωσης των ασφαλιστικών κρατήσεων στη µισθωτή απασχόληση από το 41% στο 39% επί των αποδοχών των εργαζοµένων συνεπάγεται  απώλεια 600 εκατ. ευρώ για τα Ταµεία, αλλά και ανάλογη ελάφρυνση των εργοδοτών.   Ασφαλείς πληροφορίες του "Κ" από αρµόδια στελέχη του κρατικού µηχανισµού αναφέρουν πως το σενάριο που εξετάζεται δεν αφορά, κατ’ αρχάς, τη µείωση των κρατήσεων υπέρ της κύριας ασφάλισης, αλλά τη µείωση των κρατήσεων υπέρ της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της ανεργίας. Με άλλα λόγια, το υπ. Εργασίας επιχειρεί σε πρώτη φάση να µη θυσιάσει τις εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ και να θυσιάσει µερικώς τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ.       Συγκεκριμένα, εξετάζεται η µείωση των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ κατά 1% και, επίσης, η µείωση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ κατά επιπλέον 1%. Σε αυτή την περίπτωση, οι εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ θα έπεφταν από το 7,65% στο 6,65%, ενώ οι εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ θα έπεφταν από το 6,96% στο 5,96%. Η µείωση αυτή θα µπορούσε να αφορά αποκλειστικά τις εργοδοτικές εισφορές ή να "µοιραστεί" ισόποσα µεταξύ των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.       Πιθανότερη, πάντως, εκδοχή της µείωσης των ασφαλιστικών κρατήσεων είναι εκείνη που προβλέπει "µοίρασµα" της µείωσης µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, είτε σε περιπτώσεις µείωσης των εισφορών (π.χ., επί Ν.Δ. και υπουργίας κ. Γιάννη Βρούτση το 2013) είτε αύξησης (π.χ., επί ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας κ. Γιώργου Κατρούγκαλου το 2016 για την επικουρική ασφάλιση). Σε αυτή την περίπτωση, θα µπορούσε να µειωθεί κατά 0,5% η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ και κατά 0,5% η εργατική εισφορά υπέρ του ίδιου ασφαλιστικού οργανισµού. Κατά το ίδιο µοντέλο, θα µπορούσε να µειωθεί η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ κατά 0,5% και κατά 0,5% η εργατική εισφορά.   Απώλεια 600 εκατ. ευρώ   Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον προκριθεί η µείωση των κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ-ΕΟΠΥΥ κατά δύο µονάδες, το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων επί των ακαθάριστων αποδοχών των µισθωτών θα έπεφτε από το επίπεδο του 41% στο 39%.   Οι ίδιες πηγές του "Κ" επισηµαίνουν πως η απώλεια εσόδων για τον ΕΟΠΥΥ και τον ΟΑΕΔ σε ετήσια βάση θα ανερχόταν κοντά στα 600 εκατ. ευρώ.   Γύρω στα 323 εκατ. ευρώ θα έχανε ο ΕΟΠΥΥ, ενώ κοντά στα 276 εκατ. ευρώ ο ΟΑΕΔ. Αρµόδια στελέχη του κρατικού µηχανισµού αναφέρουν πως ούτε ο ΕΟΠΥΥ ούτε ο ΟΑΕΔ θα υποστούν κάποια "ζηµιά" στη λειτουργία και τις παροχές τις οποίες δίνουν, καθώς είναι ήδη πλεονασµατικοί οι προϋπολογισµοί τους.   Από την άλλη, οι ίδιες πηγές τονίζουν πως η µείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων θα έδινε ένα θετικό µήνυµα στην αγορά, ενθαρρύνοντας τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, όσα θα έχαναν ΟΑΕΔ-ΕΟΠΥΥ, στην αρχή της εφαρµογής ενός τέτοιου µέτρου, θα τα κέρδιζαν τα επόµενα χρόνια από την πρόσληψη νέων εργαζοµένων.   Οι 3 "συστάσεις" των Βρυξελλών για τα αντίµετρα σε δαπάνες-φόρους   Τι συζητήθηκε στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών την προηγούμενη Δευτέρα   Τρεις βασικές επιλογές συζητήθηκαν στο τελευταίο Eurogroup για το πώς θα αντισταθμιστεί η προτεινόμενη μείωση της ασφαλιστικής επιβάρυνσης των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση μισθωτών.   Η "επιλογή" ανήκει στα κράτη-µέλη, αλλά η "εντολή" είναι κοινή: να µη δηµιουργηθεί δηµοσιονοµικό ζήτηµα από όποια µείωση.    Στην Ελλάδα, µάλιστα, αφού τελεί σε καθεστώς Μνηµονίου, τον "λόγο" στην επιλογή των µέτρων τον έχουν και σε έναν βαθµό οι "θεσµοί", οι οποίοι θα πρέπει να κρίνουν τη δηµοσιονοµική "τρύπα" που ενδεχοµέως δηµιουργείται.   - Η πρώτη επιλογή η οποία συζητήθηκε, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, προβλέπει τη µείωση των ασφαλιστικών εισφόρων για τη µισθωτή απασχόληση, χωρίς όµως να αναλαµβάνεται κάποια δράση που θα αφορά κονδύλια του εθνικού Προϋπολογισµού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε τον κίνδυνο µιας αύξησης του ελλείµµατος. Κι αυτό γιατί θα µειώνονταν τα έσοδα από εισφορές, ενώ οι δηµόσιες δαπάνες θα έµεναν στο ίδιο επίπεδο.   - Η δεύτερη επιλογή η οποία επίσης προτάθηκε στα κράτη-µέλη στη σύνοδο της προηγούµενης Δευτέρας προβλέπει τη µείωση των εισφορών στη µισθωτή εργασία, όχι όµως µε παράλληλη µείωση των δαπανών, αλλά µε αύξηση των φόρων (π.χ., ειδικών φόρων κατανάλωσης ή των φόρων πάνω σε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες), µε στόχο να αποφευχθούν τα  δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.   - Η τρίτη, και για κάποιους επικρατέστερη, επιλογή η οποία έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων στο Eurogroup είναι να αντισταθµιστεί η µείωση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές επί της µισθωτής απασχόλησης µέσω της εφαρµογής µιας πολιτικής µειώσεων στις δηµόσιες δαπάνες. Ως "έµµεσες" δηµόσιες δαπάνες θεωρούνται στην Κοµισιόν ακόµα και οι φοροαπαλλαγές ή οι εκπτώσεις φόρου. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, οι φοροαπαλλαγές οι οποίες θα µπορούσαν να περιοριστούν ή να καταργηθούν είναι εκείνες που αφορούν τη δηµιουργία απασχόλησης, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την επιχειρηµατικότητα, την ιδιοκτησία κατοικίας ή ακόµα και την αναδιανοµή εισοδήµατος.    Οι υπουργοί της Ευρωζώνης θα επανέλθουν στο θέµα αυτό άµεσα, στη σύνοδο του Νοεµβρίου.   Αναδημοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί πηγη:capital.gr

Χωρίς αίτηση η επιστροφή των χρημάτων - Ποιους αφορά η επιστροφή και τι ποσό θα λάβουνΑπό την 1η Ιανουαρίου του 2018 και χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους θα ξεκινήσει η επιστροφή στους συνταξιούχους των χρημάτων από τα αναδρομικά για τον κλάδο υγείας.Όπως ενημέρωσε η γενική γραμματέας κοινωνικής ασφάλισης, Στέλλα Βρακά, «ήδη σχεδιάζεται το πλάνο επιστροφής των χρημάτων αυτών, από την 1η Ιανουαρίου του 2018».Προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι δεν απαιτείται αίτηση, ούτε κάποια άλλη νομική ή διοικητική ενέργεια, από πλευράς τους.Δεν χρειάζονται αγωγές, «καμία, ούτε αίτηση, ούτε τίποτα. Η πολιτεία το έχει ήδη αναγνωρίσει, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εγγράφως αναγνώρισε την αδικία και έχει δεσμευτεί ότι θα επιστραφεί. Δεν χρειάζεται καμία νομική ενέργεια, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής» ανέφερε στις δηλώσεις της η κ. Βρακά.Ερωτηθείσα για τις επιστροφές αναδρομικών από τον κλάδο υγείας, αλλά και το φαινόμενο δικηγόροι να «πολιορκούν» τους ασφαλισμένους, ενώ έχουν κατατεθεί και αγωγές, η γενική γραμματέας τόνισε ότι πρόκειται για αναδρομικά που είχαν καταβληθεί από τους συνταξιούχους για τον κλάδο υγείας.Οι εισφορές που θα επιστραφούν είχαν παρακρατηθεί από περίπου 1.000.000 συνταξιούχους την περίοδο 2015 – 2016. Αφορούν λανθασμένες παρακρατήσεις που είχαν γίνει από τις συντάξεις υπέρ ασθενείας.Τα ποσά ανέρχονται συνολικά σε έως και 3.000 ευρώ ανά συνταξιούχο. Η παρακρατηθείσα εισφορά συνέβαλε σε επιπλέον μείωση των συντάξεων, η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει συνολικά τα 250 εκατ. ευρώ.Τα Ταμεία παρακρατούσαν μεγαλύτερα ποσά από ότι έπρεπε καθώς υπολόγιζαν λάθος την εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ. Η παρακράτηση γινόταν επί του ονομαστικού ποσού της συνταξιοδοτικής απόφασης και όχι επί του καταβαλλόμενου ποσού όπως ορίζεται στη νομοθεσία.Η αποκατάσταση έγινε το 2016 και έκτοτε το ποσοστό παρακράτησης υπέρ υγείας γίνεται στο πραγματικό καταβαλλόμενο ποσό, σε αυτό δηλαδή που μπαίνει πράγματι στην τσέπη του συνταξιούχου, και όχι στο εικονικό. Ωστόσο μέχρι τώρα τα χρήματα που είχαν λανθασμένα παρακρατηθεί, αναδρομικά, δεν είχαν επιστραφεί. news.gr

 Ο πλειστηριασμός προσφέρει διαφάνεια και προσδίδει ασφάλεια  και την ίδια στιγμή δίνει εγγυήσεις στον ή στους υποψήφιους αγοραστές ότι το ακίνητο θα κατοχυρωθεί  σε αυτόν  που θα δώσει το υψηλότερο τίμημαΟι πλειστηριασμοί πράγματι είναι ένα πολιτικό πρόβλημα όταν βγαίνει στο σφυρί μια κατοικία ενώ όταν στη διαδικασία έρχεται προς πώληση ένα εμπορικό ακίνητο στην περίπτωση αυτή κερδίζει η αγορά.Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Πανγαίας κ.Αριστοτέλης Καρυτινός μιλάει στο bankingnews για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, οι οποίοι να σημειωθεί θα μπουν σε εφαρμογή στα τέλη Νοεμβρίου.Ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός είπε ότι η Εθνική Πανγαία δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πλειστηριασμούς κατοικιών καθώς είναι έξω και πέρα από τα ενδιαφέροντα της και στρέφεται αποκλειστικά σε εμπορικά ακίνητα.Ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός υποστηρίζει ότι η διαδικασία του πλειστηριασμού προσφέρει διαφάνεια και προσδίδει ασφάλεια  και την ίδια στιγμή δίνει εγγυήσεις στον ή στους υποψήφιους αγοραστές ότι το ακίνητο θα κατοχυρωθεί  σε αυτόν που θα δώσει το υψηλότερο τίμημα.Προσθέτει ότι δεν υπάρχουν κλειστοί φάκελοι, δεν  υπάρχουν τερτίπια και ψευτο-συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.Οι ενδιαφερόμενοι δίνουν τις προσφορές τους μέχρι να εμφανισθεί η καλύτερη η οποία θα εξασφαλίσει την απόκτηση του ακινήτου.Ο κ. Καρυτινός θεωρεί ότι και η ηλεκτρονική πλατφόρμα διασφαλίζει τη διαφάνεια και το πιο σημαντικό είναι ότι θα εντείνει τον ανταγωνισμό καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα είναι περισσότεροι αφού ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από το γραφείο του ενδιαφερόμενου αγοραστή.Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Πανγαίας δηλώνει ευθέως ότι δεν φοβάται τον ανταγωνισμό και τονίζει ότι είναι έτοιμος να καταθέσει προσφορά για ένα εμπορικό ακίνητο στην πραγματική του αξία και στα δεδομένα της αγοράς, και υπογραμμίζει ότι μπορεί να βρεθούν πιο «πλούσιοι» από εμάς, δίνοντας υψηλότερο τίμημα και  χρήματα αλλά αυτό θα είναι πρόβλημα για τον αγοραστή όχι για αυτόν που έχει αποτιμήσει σωστά την αξία του εμπορικού ακινήτου.Διευκρινίζει ότι «καλά» εμπορικά ακίνητα θα πιάσουν τη προσδοκώμενη τιμή και δεν πρόκειται να χάσουν ποτέ την αξία τους.Παράδειγμα ένα εμπορικό ακίνητο στην Ερμού, στην Γλυφάδα, στο Κολωνάκι στη Κηφισιά θα κρατήσουν την αξία τους παρότι εισήλθαν στη διαδικασία του πλειστηριασμού.Ο ίδιος διευκρίνισε  ότι τα δευτερεύοντα εμπορικά ακίνητα άλλων περιοχών εμφανίζουν ήδη προβληματικές τιμές διότι για αυτά δεν υπάρχει ενδιαφέρον ενώ η διαδικασία του πλειστηριασμού θα δείξει στη πράξη ποια είναι η πραγματική τους τιμή και αξία και θα επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή.Ο ίδιος επισημαίνει ότι η διαδικασία του πλειστηριασμού μπορεί να έχει μία αρνητική φόρτιση για την κοινωνία αλλά δεν είναι σε θέση να διαμορφώσει τιμή προς τη μία ή στη άλλη κατεύθυνση.Ο κ. Καρυτινός εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει υπερπροσφορά ακινήτων καθώς ο επισπεύδων που σήμερα κυρίως είναι το Δημόσιο θα κατανοήσει πολύ σύντομα ότι μόνο ζημιά θα προκαλέσει στα προσδοκώμενα έσοδά του.Τέλος  να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που θα συνοδεύουν το ακίνητο στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία πιθανόν να είναι ελλιπείς από πολεοδομικής άποψης καλλιεργώντας κλίμα αβεβαιότητας στους υποψηφιούς αγοραστές αναφορικά με το κόστος που πρέπει να αναλάβουν για να επαναφέρει το ακίνητο στη νόμιμη  υπόστασή του.Νίκος ΘεοδωρόπουλοςThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // bankingnews.gr

   Απογοητευτικά για τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών είναι πρώτα στοιχεία από την καταγραφή του ΣΒΒΕ σε πόλεις της βόρειας Ελλάδας (καταγραφή που είναι ακόμη σε εξέλιξη) σχετικά με την κατάσταση των μεταποιητικών επιχειρήσεων (ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) από το 2000 και μετά. Ειδικότερα, στην περιοχή του Έβρου το ποσοστό των «λουκέτων» στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι 63%, στη Ροδόπη 34%, στο Κιλκίς 50%, στα Γιάννενα 22%, στην Καστοριά 21%, ενώ στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, λειτουργούν 70% των επιχειρήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.   Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, χαρακτήρισε εφικτό το στόχο, ο κλάδος της μεταποίησης να προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας το 12% μέχρι το 2020, αλλά για τον κίνδυνο βιωσιμότητας των βιομηχανιών, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος στην περιοχή, παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά αποβιομηχάνισης με «λουκέτα» σε επιχειρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια.   Ο ίδιος ανέφερε ότι «Η βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να αρχίζει και να τελειώνει με τα προγράμματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε τον τομέα της μεταποίησης να συνεισφέρει στο ΑΕΠ από το 8,9% στο 12% μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια και η μεταποίηση πρέπει να μπει σε πρώτη προτεραιότητα» και πρόσθεσε ότι ένας ακόμη στόχος θα πρέπει να αφορά την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.   Σύμφωνα με κ. Σαββάκη, οι επενδυτικές ευκαιρίες και η επιχειρηματική καινοτομία θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, θα ενισχύσουν την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη συνεργασιών, ενώ απηύθυνε έκκληση για συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση.       Σχεδόν αδύνατη η έξοδος από την κρίση χωρίς τη βιομηχανία   Ακολούθως όπως επισήμανε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης η έξοδος της Ελλάδας από την κρίση χωρίς τη βιομηχανία είναι «σχεδόν αδύνατη» γεγονός που φαίνεται ότι έχει επιβεβαιωθεί επί του πρακτέου επτά χρόνια μετά τη σαφή εκδήλωσή της.    Ενόψει της 2ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit), που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στην πόλη, ο κ.Σαββάκης επισήμανε ότι στη διάρκεια του διημέρου ο επιχειρηματικός κόσμος προσδοκά να ακούσει «εξαγγελίες ουσίας και πλάνα εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά», δια στόματος τόσο του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, όσο και του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκου Μητσοτάκη. Πλάνα που όπως είπε θα αντιμετωπίζουν τα "γνωστά προσκόμματα" για τη βιομηχανία, την περιφέρεια και την κοινωνία: τη γραφειοκρατία, την υπερφορολόγηση και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια.   Ο κ. Σαββάκης χαρακτήρισε ακόμη ώς θετικό το γεγονός ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, που θα μιλήσουν στο Thessaloniki Summit το βράδυ της Πέμπτης (ο κ.Μητσοτάκης) και το βράδυ της Παρασκευής (ο κ. Τσίπρας), έχουν πλέον εντάξει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση στον δημόσιο διάλογο, ως κάτι που είναι κοινά αποδεκτό ότι πρέπει να στηριχθεί, προκειμένου η χώρα να εξέλθει από την κρίση. Άλλωστε, η επαναφορά της βιομηχανίας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ελλάδας είναι ένας στόχος επί μακρόν επιδιωκόμενος από τον ΣΒΒΕ και θα αποτελέσει το κέντρο βάρους των ομιλιών και συζητήσεων και στη 2η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης.   «Το Thessaloniki Summit, στο οποίο φέτος θα πραγματοποιήσουν ομιλίες 60 διακεκριμένοι ομιλητές (40 από την Ελλάδα και 20 από το εξωτερικό), έχει ήδη καταστεί εξαιρετική πλατφόρμα για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των policy makers: εταιρειών, πολιτείας, τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ενωσης και κοινωνίας. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου στόχος είναι να μεταφερθούν στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, για να καταστούν βάση σύνθεσης μέτρων πολιτικής για τη βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη με focus στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας» επισήμανε ο κ. Σαββάκης και πρόσθεσε ότι θέματα που ετέθησαν στην προηγούμενη διοργάνωση, όπως η ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων και απλοποίησης/κωδικοποίησης των αδειοδοτήσεων έχουν εν πολλοίς υλοποιηθεί.       Η έλλειψη ρευστότητας και το brain drain στελεχών τα κυριότερα προβλήματα για τη βιομηχανία   Αντίθετα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο της έλλειψης ρευστότητας, αφού «κάθε φορά που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με τις τράπεζες έχουμε το ίδιο πρόβλημα: αυτές έχουν λεφτά και δεν ξέρουν πού να τα δώσουν και εμείς θέλουμε χρήματα και δεν ξέρουμε πώς να τα πάρουμε». 'Ολο το σύστημα, πρόσθεσε, κινείται προς μια νέα ρύθμιση και σίγουρα μεσολαβεί μια περίοδος προσαρμογής, στη διάρκεια της οποίας πρέπει και οι δύο πλευρές να επιδείξουν ευελιξία. Κατά τον κ. Σαββάκη, ακόμη και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις του τραπεζικού συστήματος αντιμετωπίζουν προβλήματα με το υψηλό κόστος του χρήματος, καθώς οι ανταγωνιστές της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή γεωγραφική γειτονιά της δανείζονται ακόμη και με μηδενικά επιτόκια.   Σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόμο, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ επισήμανε ότι «θα περίμενε κάποιος ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα συνοδευόταν από ρευστότητα» και πρόσθεσε: «τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν είναι δυνατόν να είναι οριζόντια. Χρειάζονται και εργαλεία κλαδικά για τομείς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά». Σε σχέση με το στελεχιακό δυναμικό της βιομηχανίας και των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ο κ. Σαββάκης επισήμανε ότι το brain drain στελεχών συνιστά σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που θα φανεί ιδίως «την επόμενη μέρα».   Ερωτηθείς για την πορεία των βορειοελλαδικών βιομηχανικών επιχειρήσεων μέχρι στιγμής φέτος, ο κ. Σαββάκης επισήμανε ότι τα αποτελέσματα από τα μέλη του ΣΒΒΕ συμβαδίζουν με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, με κάποιους κλάδους να σημειώνουν σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με πέρυσι (πχ, τρόφιμα, αγροδιατροφή και δορυφορικές του τουρισμού δραστηριότητες) και άλλους να υστερούν.       Το 2ο Thessaloniki Summit    Τέλος να σημειωθεί ότι σήμερα αρχίζει το 2ο Thessaloniki Summit το οποίο διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), σε συνεργασία με την Συμεών Τσομώκος ΑΕ - Delphi Economic Forum. Μήνυμα του φετινού Summit είναι «Ισχυρή και Ανταγωνιστική βιομηχανία ως προϋπόθεση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», το οποίο θα αναπτυχθεί στις εξής επτά ενότητες: 1) Οι νέες στρατηγικές προκλήσεις στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο: πώς επηρεάζουν την Περιφέρεια, 2) Προς ένα εθνικό οικονομικό σχέδιο και στρατηγική για την ανάπτυξη, 3) Θεσμοί, δημόσιο χρέος και ανάπτυξη, 4) Οδηγοί της ανάπτυξης για την οικονομία της Βορείου Ελλάδος, 5)Χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη, 4) Ο νέος ενεργειακός χάρτης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 5) Υποδομές και διασυνδεσιμότητα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 6) Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, 7) Υποβοηθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.   H 2η Σύνοδος της Θεσσαλονίκης τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλου ενώ θα παρέμβουν με ομιλίες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αύριο Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, σε αντίστοιχα δείπνα.   Η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η υλοποίηση σειράς επτά παράλληλων ταυτόχρονων συνεδριακών εκδηλώσεων από τους ακόλουθους φορείς: τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, την Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, τη διαΝΕΟσις, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Enterprise Europe Network Hellas. Το Thessaloniki Summit 2017, πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την υποστήριξη της ΔΕΘ-HELEXPO και του -Enterprise Europe Network Hellas.     Πηγή : thetoc.gr

  Στα 723,45 ευρώ η κύρια σύνταξη και στα 171,34 ευρώ η επικουρική - Βροχή αγωγών και προσφυγών στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια   Τετέλεσται... Αυτό είπαν χιλιάδες συνταξιούχοι που πήραν τη σύνταξή τους την εβδομάδα που πέρασε. Κεραυνός ήταν ακόμη και για τα πάλαι ποτέ ρετιρέ. Είδαν περικοπές στην ήδη πετσοκομμένη σύνταξή τους που φτάνουν μέχρι και τα 220 ευρώ, και μάλιστα χωρίς καμία προειδοποίηση, θυμίζοντας εκείνο το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».   Στα κάγκελα είναι και οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων με 43 χρόνια πραγματική υπηρεσία, καθώς –όπως λένε πολύ χαρακτηριστικά– έπεσε δρεπάνι στη σύνταξή τους, η οποία μετά από πολλές περικοπές είχε φτάσει στα 1.400 ευρώ και τώρα με τη νέα μείωση πάει στα 1.280. Συνολικά στο Στράτευμα οι περικοπές που έχουν γίνει, συμπεριλαμβανομένης της τωρινής, ανέρχονται στο 60%!    Έξαλλοι είναι και οι συνταξιούχοι δικαστικοί, οι οποίοι δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη προανήγγειλαν ότι θα καταθέσουν αγωγές, ενώ θα ζητήσουν και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπολοίπων κομμάτων.    Με την εφαρμογή του νέου νόμου οι συντάξεις τους περικόπτονται κατά 40%, με αποτέλεσμα σωρευτικά η μείωση να αγγίζει το 74%. Ενδεικτικά, όπως λένε, η μείωση που επέρχεται στη σύνταξη του προέδρου του Αρείου Πάγου αγγίζει τα 924 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.   «Έτσι, από της καταβολής (28/9/2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017 ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου (Δικαστική Εξουσία), ισότιμος και ισόκυρος, κατά το ισχύον Σύνταγμά μας, με τον Πρωθυπουργό (Εκτελεστική Εξουσία) και τον Πρόεδρο της Βουλής (Νομοθετική Εξουσία), θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.451 ευρώ. Ανάλογες θα είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων) βαθμών», αναφέρει η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστών, σημειώνοντας ότι «η δραματική, άδικη και καταφανώς αντισυ­νταγματική νέα μείωση των συντάξεων οδηγεί τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους».   Οι τελευταίοι της Ευρωζώνης   Να σημειωθεί ότι η μέση κύρια σύνταξη για τους έλληνες συνταξιούχους ανέρχεται στα 723,45 ευρώ και είναι η χαμηλότερη στην Ευρωζώνη!    Η επικουρική φτάνει στα 171,34 ευρώ, ενώ τα μερίσματα στα 97,93 ευρώ! Προ Μνημονίων, και ειδικότερα το 2009, η μέση κύρια σύνταξη ήταν ύψους 1.080 ευρώ, η μέση επικουρική 343 ευρώ και το μέσο μέρισμα 164 ευρώ!   Τα παρακάτω στοιχεία από το Σύστημα «ΗΛΙΟΣ» δείχνουν με τον πιο αδιάψευστο τρόπο το μέγεθος της καταστροφής που έχουν επιφέρει στην πατρίδα μας τα Μνημόνια, όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, πρόεδρος της οποίας είναι ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος.    Μαχαίρι και στους βουλευτές Με τίτλο «Νέα ληστρική και απάνθρωπη αντιμετώπιση βουλευτών και δικαστικών», η Ένωση τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της τη «νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου». Και επισημαίνει: «Το γεγονός αυτό οδηγεί τους πάντες σε πλήρη εξαθλίωση, κάτι που επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι ανεκτό. Οδηγούμεθα, με ευθύνη της Πολιτείας, στο να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των ελαχίστων τελευταίων δικαιωμάτων μας, τα οποία θίγονται βάναυσα από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, με την άσκηση αγωγών-προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων».     Ανασφάλιστο το 80% - Στο απόσπασμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες! - 100.000 κατέθεσαν το μπλοκάκι τους Σε ποσοστό πάνω από 80% οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί είναι ανασφάλιστοι. Και αυτό που κάνει ακόμη πιο μαύρα τα πράγματα είναι το ότι τα τελευταία χρόνια η οικοδομή έχει πέσει κατά 95% (!), σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Γιώργο Στασινό.    Το πράγματα δεν είναι καλύτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δουλεύουν στον οικονομικό τομέα. Ο ασφαλιστικός νόμος, που εκτίναξε στα ύψη τις εισφορές, ήταν η χαριστική βολή. Το καταγράφουν τα στοιχεία του taxis.net. Πέρυσι, στο σύνολο οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν στην Εφορία 3,8 δισ. ευρώ από 4,7 δισ. ευρώ που είχαν δηλώσει το 2015. Μείωση, δηλαδή, 20% από την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου.    Εξάλλου, 99.522 ελεύθεροι επαγγελματίες έκλεισαν το μπλοκάκι τους και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 100.000, όπως μας είπε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κώστας Κόλλιας.    Πηγή : paron.gr

  Συνάντηση με την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων Α.Ξ.Ι.Α. για την επίλυση του προβλήματος με τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας.   Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο ασφαλιστικός νόμος που ψηφίστηκε το Μάιο του 2016, με τις επώδυνες μειώσεις και αλλαγές που υφίστανται οι χήρες και οι χήροι από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας κατέστησε σαφές ότι «μέχρι τον Αύγουστο 2018, η κυβέρνηση δεν μπορεί αλλά και δεν προτίθεται να νομοθετήσει, λόγω μνημονιακής δέσμευσης». Επίσης, ειπώθηκε ότι «σε λίγες ημέρες θα υπάρξει νομοθέτηση για κατώτατο όριο σύνταξης». Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι «δεν εξετάζεται χορήγηση σύνταξης με εισοδηματικά κριτήρια».     Η πρόεδρος του Συλλόγου ΑΞΙΑ, κυρία Σαμαρά - Κύρκου Λαμπρινή, αναφορικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης είπε ότι «δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση», ενώ ανέφερε ότι « θα συνεχίσουν τον αγώνα για την  τελική τους δικαίωση». Η Υπουργός Εργασίας αναφορικά με το ασφαλιστικό αναγνώρισε ότι «οι περικοπές των συντάξεων χηρείας αποτελούν οδυνηρές επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου», ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς ώστε να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα οδηγήσει στη διευθέτηση του θέματος. Νέα συνάντηση ορίστηκε για την 26η Οκτωβρίου 2017.       Πηγή: freepen.gr

Ένα «θαύμα» ή η συνήθης δημιουργική λογιστική αλχημεία εμφάνισαν τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ να «κλείνει» με πλεόνασμα 81 εκ. ευρώ για το 2017.   Το έλλειμμα του υπέρ-Ταμείου, του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό ανερχόταν σε 1,048 δισ. ευρώ ενώ κατά τη διάρκεια του έτους υπήρχε ισχυρή πεποίθηση από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας ότι θα «κλείσει» τουλάχιστον ισοσκελισμένος, αν όχι πλεονασματικός.   Και «ω του παράξενου θαύματος» ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός που ενέκρινε χθες το ΔΣ του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.   Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για πλασματικό πλεόνασμα ενώ το υπουργείο επιμένει ότι η αλήθεια των αριθμών είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι, σταθερά και συνειδητά, υποσκάπτουν το φορέα.   Το έλλειμμα «συγκρατήθηκε» σύμφωνα με τη διοίκηση του φορέα για τους εξής λόγους:   -Εκτός από την ειδική κρατική επιχορήγηση, ο ΕΦΚΑ ενισχύθηκε με επιπλέον 350 εκατ. από τον... «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).   -Αυξήθηκαν τα έσοδα από τις εισφορές της μισθωτής απασχόλησης και από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από την άλλη πλευρά μειώθηκαν οι δαπάνες λόγω της μείωσης των συντάξεων του δημοσίου και της ορθότερης ταμειακής διαχείρισης.   -Απέδωσε η αξιοποίηση των ακινήτων του φορέα.   Πρέπει να ληφθεί υπόψη ωστόσο ότι ο ΕΦΚΑ οφείλει 11,7 δισ. ευρώ σε άλλους οργανισμούς, ενώ εκκρεμεί η καταβολή 139.000 κύριων συντάξεων (παλαιών και νέων).   Εντός στόχου, όχι όμως πολύ πάνω από το 60%-65% κινείται και η εισπραξιμότητα των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.       newmoney.gr

  «Έκρηξη» των νέων συνδέσεων φυσικού αερίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία καταγράφουν οι Εταιρίες Διανομής (ΕΔΑ) καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η αύξηση, σε σύγκριση με πέρυσι, είναι της τάξης του 60 - 100%.   Βασική αιτία για την αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου είναι η σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τα νοικοκυριά σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση.   Οπως είναι γνωστό το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου, σε τιμές που, σύμφωνα με πηγές της αγοράς και με βάση τα τωρινά δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας του δολαρίου, αναμένεται να κυμανθούν στα 95 - 99 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή 3 - 5 λεπτά ακριβότερα από πέρυσι τον Οκτώβριο.   Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΑ Αττικής οι νέες συνδέσεις φυσικού αερίου στο 9μηνο ήταν εφέτος 17.500, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι ενώ σε Θεσσαλονίκη - Θεσσαλία, στο εξάμηνο οι συνδέσεις ήταν 5.837 εφέτος από 3.642 πέρυσι (αύξηση 60%). Η αύξηση των συνδέσεων αποδίδεται στο χαμηλότερο κόστος θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ στην Αττική εφαρμόστηκε επιπλέον πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση καυστήρων και τοποθέτηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, το οποίο ολοκληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) και θα προκηρυχθεί αργότερα νέο για το 2018.   Σύμφωνα με την ΕΔΑ Αττικής, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου που ίσχυαν κατά τη χειμερινή περίοδο 2016 - 2017 η εξοικονόμηση για μια πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων φθάνει στα 3.000 ευρώ ή 37%.   Η μετατόπιση των καταναλωτών από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο αλλά και η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς αερίου από 1η Ιανουαρίου 2018 (από την ημερομηνία αυτή και οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή) έχει οδηγήσει σε αντίστοιχες ανακατατάξεις στην αγορά: πετρελαϊκές εταιρίες επιχειρούν διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου προκειμένου να καλύψουν τις απώλειες από το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκουν επίσης διείσδυση στην αγορά φυσικού αερίου προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η απελευθέρωση και να παράσχουν ενεργειακά «πακέτα» (ρεύμα και φυσικό αέριο) στους καταναλωτές.   'Αδειες προμήθειας φυσικού αερίου, σύμφωνα με το μητρώο της Ρυθμιστικής Αρχής διαθέτουν (πέρα από τη ΔΕΠΑ και τις τρεις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) άλλες 28 επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Προμηθέας Gas (όμιλος Κοπελούζου), M&M (Μότορ Όιλ - Μυτιληναίος), Hellas Power (πρώην Aegean Power), Edison, ENIMEX, ΤΕΡΝΑ, Ήρων Θερμοηλεκτρική, Gunvor, Greek Environmental & Energy, GASELA, Hellas EDIL, Greensteel-Cedalion, Watt & Volt, NRG trading, Αφοί Σούρλα. Την τελευταία διετία (από το 2015 και μετά) επιπλέον απέκτησαν άδειες προμήθειας οι εταιρίες Μακιός, Ελινόιλ, Protergia, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Volterra, ΒΙΕΝΕΡ, CORAL, PNG, Αιγαίον Όιλ, Q Capital, Ρεβόιλ, Πετρογκάζ και SINTEZ. Αντίστροφα και η Φυσικό Αέριο Αττικής (πρώην ΕΠΑ Αττικής) πήρε άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και θα προσφέρει τους επόμενους μήνες ενεργειακά «πακέτα» στους πελάτες της.   Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης τα δεδομένα ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου έχουν ως εξής: η λιανική τιμή τον Οκτώβριο του 2016 διαμορφώθηκε στα 92 - 93 λεπτά το λίτρο και με βάση την τιμή διυλιστηρίου της περασμένης Πέμπτης η εφετινή τιμή καταναλωτή υπολογίζεται στα 95 - 99 λεπτά. Η τιμή που θα διαμορφωθεί στις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εξαρτάται ωστόσο αφενός από τη διακύμανση των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου μέχρι τότε και αφετέρου από τη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους εταιριών και πρατηριούχων τα οποία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας ήταν 7,64 λεπτά το λίτρο πέρυσι τον Οκτώβριο αλλά αυξήθηκαν στα 10,6 λεπτά τον Απρίλιο, στη λήξη της περιόδου θέρμανσης.   Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση πετρελαίου, αυτή βαίνει μειούμενη τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της βαθμιαίας διείσδυσης του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώθηκε το 2016 σε 1.199.550 μετρικούς τόνους, έναντι 2.908.247 μ.τ. το 2010 ενώ το 2013 είχε υποχωρήσει και στους 959.233 μ.τ.       Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

του Παναγιώτη Στάθη   Κίνημα ομαδικών αγωγών (ένα φαινόμενο ιδιαιτέρως διαδεδομένο στις ΗΠΑ αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες) κατά του ΕΝΦΙΑ, δημιουργούν μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, προκαλώντας πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Οι αγωγές αυτές, δεν ζητούν μη καταβολή του φόρου, απλά προτείνουν την καταβολή του με επιφύλαξη ώστε στη συνέχεια να εγερθούν αγωγές για την επιστροφή του . Η νομική βάση στην οποία τοποθετούν την υπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους που καταχωρήθηκε ο δικηγόρος Χ. Οικονομόπουλος και οι καθηγητές Σπ. Φλογαϊτης και Γλυκερία Σιούτη, είναι απολύτως ξεκάθαρη και στηρίζεται στην νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας.   Λάθος αντικειμενικές αξίες ΤΟ ΣτΕ με σειρά αποφάσεων (2334, 2337 του 2016) έχει κρίνει ότι είναι παράνομος ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και κατά συνέπεια και ο προσδιορισμός του ΕΝΦΙΑ σε τέσσερις περιοχές της χώρας. Μάλιστα οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν την υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος εκείνο μόνο που αφορά τις τέσσερις εν λόγω περιοχές καθώς μόνο σε αυτές τις περιοχές είχαν ακίνητα οι προσφεύγοντες (Φιλοθέη, Ψυχικό, Νέο Βουτσά και Δελφοί  Άμφισσας). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποιος προσφύγει για ακίνητα ανα την επικράτεια θα δικαιωθεί αφού οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί, όπως θα έπρεπε σε πολλές περιοχές  τα τελευταία δύο χρόνια ή αναπροσαρμόσθηκαν λανθασμένα.   Μάλιστα η Κυβέρνηση σύμφωνα με το ΣτΕ έπρεπε  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 να έχει προσδιορίσει τις νέες αντικειμενικές αξίες στις τέσσερις αυτές περιοχές προκειμένου να καθοριστεί -σύμφωνα με αυτές και όπως προβλέπει το ΣτΕ- ο ΕΝΦΙΑ για το 2017. Αυτό όμως σύμφωνα με τους δικηγόρους έγινε μόλις τρεις μέρες πριν την λήξη της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για τους κατοίκους των περιοχών που δικαιώθηκαν.   Το πρόβλημα για τους πολίτες που θέλουν να προσφύγουν συλλογικά στις ΔΟΥ είναι πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι κατέθεσαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές στις Δ.Ο.Υ που υπάγονται. Και το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει παράταση αυτής της προθεσμίας από τις αρμόδιες αρχες. capital.gr