ΑΘΗΝΑ 15231, ΕΛΛΑΔΑ
2106702000

Profile

Events

PRESS RELEASES

Προσανατολισμένο στην ενδυνάμωση και  την ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους και γυναίκες που βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, το  Ίδρυμα Vodafone προχωρά στη συγχρη ...
06/12/2017

ADS

No adverts

Balance Sheets

No Balance Sheets

CONTACT US